شنا سوئدی مدل تایپ رایتر (Typewriter Push-Up)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: متوسط دستورالعمل حرکت را در حالت شنا سوئدی آغاز کنید. دست‌‌ها کشیده، پشت و گردن در...

ادامه مطلب

شنا سوئدی به همراه دست زدن دو طرفه (Triple Clap Push-Up)

نوع: پلایومتریک ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: حرفه‌‌ای دستورالعمل در حالت شنا سوئدی قرارگرفته و بدنتان را همانند یک خط صاف ...

ادامه مطلب

حرکت شنا به همراه دست زدن Clapping Push-Up

شنا سوئدی به همراه دست زدن (Clapping Push-Up)

نوع: پلایومتریک ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: متوسط دستورالعمل در حالت شنا سوئدی قرار گرفته و دست‌‌هایتان را کاملا کشیده و ...

ادامه مطلب

فلای سینه معلق با بند تی آر ایکس (Suspended Chest Fly)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل بندها را در ارتفاع مناسب تنظیم کنید. هر چه بندها پایین‌‌تر باشند، حر...

ادامه مطلب

حرکت شنا با دست‌های غیر هم‌راستا Staggered Push-Up

شنا سوئدی با دست‌های غیر هم‌راستا (Staggered Push-Up)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت دمر قرارگرفته و بدن خود را بر روی دست‌‌ها و انگشتان پاهای...

ادامه مطلب

پرس سینه با باند کشی روی نیمکت (Bench Press – With Bands)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: باند کشی سطح: مبتدی این حرکت پرس سینه با باند کشی (Bench Press With Bands) نیز نامیده می‌‌شود. دست...

ادامه مطلب

فشار و انقباض روی سینه (تک واکنش) (Chest Push-single response)

  نوع: پلایومتریک ماهیچه هدف: سینه ابزار: توپ طبی سطح: مبتدی این حرکت انداختن توپ ورزشی در حالت زانوزده (Kneeling Medicine Ball Throw) ...

ادامه مطلب