حرکت بلند کردن سنگ اطلس Atlas Stones

حرکت بلند کردن سنگ اطلس – Atlas Stones

حرکت بلند کردن سنگ اطلس - Atlas Stones حرکتی از نوع قوی‌ترین مردان (مردان آهنین) با استفاده از سایر ابزار ورزشی می‌باشد. سطح این تمری...

ادامه مطلب

کشش سورتمه چهار دست و پا (Bear Crawl Sled Drags)

نوع: قوی‌ترین مردان عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل کمربند مخصوص را پوشیده و زنجیر را به قسمت پشتی آن وصل ک...

ادامه مطلب