حرکت زیر بغل قایقی جفت کتل‌بل

حرکت زیر بغل قایقی جفت کتل‌بل – Two Arm Kettlebell Row

حرکت زیر بغل قایقی جفت کتل‌بل - Two Arm Kettlebell Row حرکتی از نوع قدرتی با استفاده از کتل‌بل می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی متوسط بود...

ادامه مطلب

حرکت ددلیفت کتل ‌بل با یک ‌پا Kettlebell One Legged Deadlift

حرکت ددلیفت کتل ‌بل با یک ‌پا – Kettlebell One Legged Deadlift

حرکت ددلیفت کتل ‌بل با یک ‌پا نوع: قدرتی عضله هدف: همسترینگ (پشت پا) ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط حرکت ددلیفت کتل ‌بل با یک ‌پا Ket...

ادامه مطلب

اسکوات اسپلیت با کتل‌ بل (Split Squat With Kettlebells)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل در حالت تعادلی قرارگرفته؛ پای عقبی را بالا گذاشته و پای دیگر ...

ادامه مطلب

اسکوات جانبی با کتل ‌بل (Kettlebell Side Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: مبتدی دستورالعمل ابتدا بایستید؛ سینه را بالا نگه‌داشته و پاها را به‌اندازه عرض...

ادامه مطلب

تراستر با کتل ‌بل (Kettlebell Thruster Progression)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل ابتدا بایستید؛ سینه را بالا نگه‌داشته و پاها را به‌اندازه عرض...

ادامه مطلب

حرکت آسیاب بادی با کتل‌بل Kettlebell Windmill

آسیاب بادی با جفت کتل بل (Double Kettlebell Windmill)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل کتل‌بل را مقابل پای جلویی قرار داده و با دست مخالف آن را بالای سر ببر...

ادامه مطلب

عبور دادن کتل ‌بل از بین پاها (Kettlebell Pass Between The Legs)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل یک کتل‌ بل را بین پاها گذاشته و راحت بایستید. درحالی‌که کمر را صاف نگ...

ادامه مطلب