در حال حاضر تن ورز به هیچ وجه فروش هیچگونه مکمل‌های غذایی را نداشته و فقط فروش تجهیزات ورزشی توسط سایت صورت می‌گیرد.

هم‌چنین تن ورز هیچگونه نمایندگی فروش مکمل در هیچ یک از شهرها و استان‌های ایران ندارد. در صورت مشاهده، لطفا از طریق صفحه تماس با ما، اطلاع دهید.