مرجع آموزش کامل حرکات سینه در بدنسازی یک راهنمای جامع تمرینات سینه برای شما ورزشکاران می‌باشد. اگر به دنبال بانک کامل آموزش حرکات سینه در بدنسازی هستید از این قسمت می‌توانید آموزش تصویری تمرینات سینه را به صورت کامل مشاهده کنید. تمامی حرکات تمرینی سینه به صورت کامل با تصویر در کنار متن، برای شما آموزش داده شده است.


حرکت پرس سینه گیوتین با هالتر Barbell Guillotine Bench Press

حرکت پرس سینه گیوتین با هالتر – Barbell Guillotine Bench Press

حرکت پرس سینه گیوتین با هالتر - Barbell Guillotine Bench Press حرکتی پیشرفته و مناسب تقویت عضلات سینه است. برای انجام این حرکت به هالتر...

ادامه مطلب

حرکت پرس سینه با دمبل تک دست One Arm Dumbbell Bench Press

حرکت پرس سینه با دمبل تک دست – One arm dumbbell bench press

حرکت پرس سینه با دمبل تک دست - One arm dumbbell bench press حرکتی از نوع قدرتی با استفاده از دمبل می‌باشد. سطح این تمرین ورزشی مبتدی بو...

ادامه مطلب

پلاور به پرس با هالتر (Rockers (Pullover To Press) Straight Bar)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: برای انجام حرکت پلاور به پرس با هالتر روی یک ...

ادامه مطلب

حرکت پول آور با هالتر Bent-Arm Barbell Pullover

پلاور با هالتر دست خم (Bent-Arm Barbell Pullover)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت Bent-Arm Barbell Pullover برای انجام حرکت پلاو...

ادامه مطلب

شنا به ‌صورت خم شدن به شکل ببر (Tiger-Bend Push-Up)

شنا به ‌صورت خم شدن به شکل ببر (Tiger-Bend Push-Up)

شنا به صورت خم شدن به شکل ببر یا tiger bend push up یک حرکت قدرتی در حرکات تمرینی سینه می‌باشد که با وزن بدن انجام می‌شود. نوع: قدرتی ...

ادامه مطلب