محبوبترین مقالات

آخرین مقالات

حرکت روی پنجه – Moving Claw Series

حرکت روی پنجه – Moving Claw Series

حرکت روی پنجه – Moving Claw Series با وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین از نوع پلایومتریک در سطح متوسط بوده و مناسب عضلات همسترینگ است. ب...
16 روش کاهش وزن سالم نوجوانان

16 روش کاهش وزن سالم نوجوانان

نوشته 16 روش کاهش وزن سالم نوجوانان به روش‌های اصولی و علمی برای لاغری نوجوانان می‌پردازد. کاهش وزن برای همه در تمامی سنین از جمله نوجو...
حرکت کشش رقصنده‌ها – Dancer's Stretch

حرکت کشش رقصنده ها – Dancer’s Stretch

حرکت کشش رقصنده ها – Dancer's Stretch به ابزاری برای انجام نیاز ندارد. این تمرین از نوع کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات پشت و زیر ...
حرکت پیشخدمت Waiter's Carry

حرکت پیشخدمت–Waiter’s Carry

حرکت پیشخدمت – Waiter's Carry بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین از نوع قدرتی در سطح متوسط بوده و مناسب عضلات سرشانه است. با تن‌و...