محبوبترین مقالات

آخرین مقالات

حرکت پله قدرتی Power Stairs

حرکت پله قدرتی– Power Stairs

حرکت پله قدرتی – Power Stairs  بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین از نوع قوی‌ترین مردان در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات همسترینگ ...
حرکت کشش گربه Cat Stretch

حرکت کشش گربه – Cat Stretch

حرکت کشش گربه – Cat Stretch به ابزاری نیاز ندارد. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات پشت یا زیر بغل است. با تن‌ورز همراه با...