محبوبترین مقالات

آخرین مقالات

حرکت کشش رقصنده‌ها – Dancer's Stretch

حرکت کشش رقصنده ها – Dancer’s Stretch

حرکت کشش رقصنده ها – Dancer's Stretch به ابزاری برای انجام نیاز ندارد. این تمرین از نوع کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات پشت و زیر ...
حرکت پیشخدمت Waiter's Carry

حرکت پیشخدمت–Waiter’s Carry

حرکت پیشخدمت – Waiter's Carry بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین از نوع قدرتی در سطح متوسط بوده و مناسب عضلات سرشانه است. با تن‌و...
حرکت پله قدرتی Power Stairs

حرکت پله قدرتی– Power Stairs

حرکت پله قدرتی – Power Stairs  بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین از نوع قوی‌ترین مردان در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات همسترینگ ...