محبوبترین مقالات

آخرین مقالات

حرکت سلام ژاپنی با کش Band Good Morning

حرکت سلام ژاپنی با کش – Band Good Morning

حرکت سلام ژاپنی با کش - Band Good Morning  یکی از تمرینات پاورلیفتینگ در سطح متوسط است. این تمرین مخصوص تقویت عضلات پشت ران یا همسترینگ...
حرکت پروانه فقط با حرکت پا Feet Jack

حرکت پروانه فقط با حرکت پا – Feet Jack

حرکت پروانه فقط با حرکت پا – Feet Jack حرکتی در سطح مبتدی و مناسب تقویت عضلات چهار سر ران است. انجام این حرکت تنها به وزن بدن نیاز دارد...