مسابقات آزاد پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی کارگران کشور برگزار می شود

  مسابقات آزاد پرورش اندام، بادی کلاسیک و فیزیک قهرمانی کارگران کشور به همت انجمن هفته اول مهر ماه سال جاری برگزار می شود. ...

ادامه مطلب