فدراسیون بدنسازی برگزار کرد؛ اولین جلسه همسان سازی مدرسین عملی بانوان

یک دوره همسان سازی و انتخاب مدرسین عملی بانوان بدنسازی برگزار شد. به گزارش سایت فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، به منظور همسان سازی...

ادامه مطلب