حرکت جلو بازو معکوس با صفحه هالتر یا Reverse Plate Curls

حرکت جلو بازو معکوس با صفحه هالتر – Reverse Plate Curls

حرکت جلو بازو معکوس با صفحه هالتر –  Reverse Plate Curls  با صفحه هالتر انجام می‌شود. این تمرین از نوع قدرتی در سطح مبتدی بوده و مناسب ...

ادامه مطلب

برنامه بدنسازی با دمبل بانوان

برنامه بدنسازی با دمبل برای بانوان ۴ روز در هفته

  آیا امکانات و تجهیزات شما محدود است؟ وقت آزاد زیادی ندارید؟ برنامه بدنسازی با دمبل بانوان برای ۴ روز در هفته و برنامه‌ای همه‌کاره ا...

ادامه مطلب

حرکت پیشخدمت Waiter's Carry

حرکت پیشخدمت–Waiter’s Carry

حرکت پیشخدمت – Waiter's Carry بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین از نوع قدرتی در سطح متوسط بوده و مناسب عضلات سرشانه است. با تن‌و...

ادامه مطلب