حرکت کلین اسکوات با کتل ‌بل – Kettlebell Squat Clean

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل بایستید و پاها را به عرض شانه بازکنید. کتل‌بل را بین پاها قرا...

ادامه مطلب