5 اشتباه در حرکت پرس سینه

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه   پرس سینه حرکتی فوق‌‌العاده است... اما ضروری است که با فرم صحیح انجام شود. از اشتباهاتی ک...

ادامه مطلب

عدم رشد عضلات ‌‌سینه به چه علت است؟

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 6 دقیقه    10 اشتباه رایج در پرس سینه چه میزان پرس سینه انجام می‌‌دهید؟ قفسه سینه بزرگ و قدرت فوق...

ادامه مطلب

پرس سینه با سیم‌‌کش در حالت ایستاده (Standing Cable Chest Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل قرقره دوطرفه را در ارتفاع سینه تنظیم کرده و وزن مناسبی را ان...

ادامه مطلب

اشتباهات رایج پرس سینه

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 5 دقیقه    علاوه بر اینکه پرس سینه منجر به افزایش اعتمادبه‌نفس می‌‌شود، این حرکت ازجمله حرکات ا...

ادامه مطلب

پرس سینه با کش‌‌های کوتاه (Bench Press With Short Bands)

  نوع: پاورلیفتینگ ماهیچه هدف: سینه ابزار: کش ورزشی سطح: متوسط دستورالعمل: وزنه‌‌های مناسب را بر روی میله سوار کنید. بندهای کشی کوت...

ادامه مطلب

با پاورلیفتینگ در بدنسازی پیشرفت کنید!

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 6 دقیقه   ترکیب کردن تمرین‌های قدرتی با برنامه بدن‌سازی فعلی، می‌تواند سبب افزایش سایز و حجم عض...

ادامه مطلب

پرس سینه با زنجیر روی نیمکت (Chain Press)

  نوع: پاورلیفتینگ ماهیچه هدف: سینه ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل حرکت را با متصل کردن زنجیرها به دستگیره‌‌های سیم‌‌کش آغاز کنی...

ادامه مطلب

پرس سینه تک دست با کتل‌‌ بل بر روی زمین (One-Arm Kettlebell Floor Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: کتل‌‌بل سطح: متوسط این حرکت پرس روی زمین (Floor Press) نیز نامیده می‌‌شود. دستورالعمل بر رو...

ادامه مطلب

پرس سینه تک دست با کتل بل روی زمین خوابیده به پهلو (Leg-Over Floor Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: کتل‌‌بل سطح: متوسط دستورالعمل بر روی زمین دراز کشیده و یک کتل‌‌بل را بر روی سینه قرار داده و آن...

ادامه مطلب

پرس سینه متناوب با کتل ‌‌بل بر روی زمین (Alternating Floor Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: کتل‌‌بل سطح: مبتدی این حرکت پرس سینه با کتل‌‌بل (Kettlebell Floor Press) یا پرس سینه متناوب با کتل‌...

ادامه مطلب

پرس سینه با هالتر دست ‌باز (Barbell Bench Press-Wide Grip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل وزنه‌‌های مناسب برای تمرین را بر روی میله سوار کنید. بر روی نیمکت...

ادامه مطلب