تقویت عضلات باسن

راهنمای جامع زنان برای داشتن باسنی زیبا

مدت‌زمان لازم برای خواندن این مطلب: 5 دقیقه با استفاده از این سه حرکت، باسن زیبایی برای خود بسازید. در این مقاله شما را با یک رژیم غ...

ادامه مطلب

افزایش حجم

راهنمای جامع افزایش حجم

مدت‌ زمان لازم برای خواندن این مطلب: 12 دقیقه     افراد بر این باور هستند که کاهش وزن بسیار دشوار است اما باید به این مو...

ادامه مطلب

کول با کش بدنسازی

کول با کش بدنسازی (Upright Row – With Bands)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: کش بدنسازی سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، بر روی یک کش بدنسازی بایستید...

ادامه مطلب

کول با سیم‌کش (Upright Cable Row)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: سیم‌کش سطح: متوسط دستورالعمل یک میله صاف متصل به سیم‌کش را که به قرقره پ...

ادامه مطلب

کول با اسمیت

کول با اسمیت (Smith Machine Upright Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، میله دستگاه اسمیت را به ارتفاع وس...

ادامه مطلب

شراگ از پشت با اسمیت (Smith Machine Behind the Back Shrug)

  نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل میله را در ارتفاع ران خود تنظیم کرده ...

ادامه مطلب

شراگ با دستگاه ساق پا

شراگ با دستگاه ساق پا (Calf-Machine Shoulder Shrug)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: دستگاه سطح: مبتدی این حرکت با نام شراگ سرشانه با دستگاه (Machine Shoulder Shrug) و شراگ...

ادامه مطلب

کتل‌بل ترکیبی سومو اسکوات

کول کتل‌بل ترکیبی سومو اسکوات (Kettlebell Sumo High Pull)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل کتل‌بل را بین پاهای خود بر روی زمین قرار دهید. پاها...

ادامه مطلب

شراگ با اسمیت

شراگ با اسمیت (Smith Machine Shrug)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: ماهیچه‌های ذوزنقه‌ای ابزار: اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل 1. برای شروع، ارتفاع میله دستگاه اسمیت را به ارتفاع و...

ادامه مطلب

شراگ با سیم‌کش Cable Shrugs

شراگ با سیم‌کش (Cable Shrugs)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل میله سیم‌کش که به یک قرقره با ارتفاع کم متصل شده اس...

ادامه مطلب

شراگ با هالتر

شراگ با هالتر (Barbell Shrug)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرارگرفته و پاهای خود را به عرض شانه...

ادامه مطلب