شاهرود میزبان مسابقات پرورش اندام و یاسوج میزبان بادی کلاسیک و فیزیک کشوری

مسابقات قهرمانی کشور بادی کلاسیک و فیزیک هفته اول شهریور ماه به میزبانی یاسوج و مسابقات پرورش اندام قهرمانی کشور ۱۱ شهریور ماه در ۳ ر...

ادامه مطلب