سلطانی: کادر فنی تیم های اعزامی به مسابقات آسیایی چهارشنبه معرفی می شود

مدیر تیم های ملی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: کادر فنی تیم های ملی فیزیک، بادی کلاسیک و پرورش اندام اعزامی به مسابقات قهرمانی ...

ادامه مطلب

ترکیب تیم های ملی فیزیک، بادی کلاسیک و پرورش اندام به رقابتهای آسیایی

پس برگزاری بازبینی فنی مسافران اعزامی فیزیک، بادی کلاسیک و پرورش اندام به رقابت های قهرمانی آسیایی چین شناخته شدند. به گزارش سایت ...

ادامه مطلب

کارت حرفه ای برای قهرمان قهرمانان فیزیک و پرورش اندام جام بن ویدر

به قهرمان قهرمانان فیزیک و پرورش اندام مسابقات بین المللی جام بن ویدر که قرار است اواسط مهر ماه در تهران برگزار شود کارت حرفه ای اهدا...

ادامه مطلب