برنامه بدنسازی حرفه ای با دمبل با ۱۴ تمرین برتر

برنامه بدنسازی حرفه ای با دمبل با ۱۴ تمرین برتر

برنامه بدنسازی حرفه ای با دمبل را بخشی از برنامه تناسب اندام هفتگی خود قرار ‌دهید. زیرا علیرغم طراحی ساده، این تمرینات ابزارهای اساسی...

ادامه مطلب

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی Partner Hanging Knee Raise With Throw Down

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی– Partner Hanging Knee Raise With Throw Down

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی – Partner Hanging Knee Raise With Throw Down با وزن بدن انجام می‌شود. این ...

ادامه مطلب

حرکت پله قدرتی Power Stairs

حرکت پله قدرتی– Power Stairs

حرکت پله قدرتی – Power Stairs  بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین از نوع قوی‌ترین مردان در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات همسترینگ ...

ادامه مطلب

آزمون مجدد مربیگری تخصصی درجه سه پرورش اندام

آزمون مجدد مربیگری تخصصی درجه سه پرورش اندام آقایان و بانوان در سال 1401 برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، با برنامه صورت گرفته از سوی انستیتوی بین‌المللی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، آز...

ادامه مطلب

حرکت کشش پا بر روی صندلی Chair Leg Extended Stretch

حرکت کشش پا بر روی صندلی– Chair Leg Extended Stretch

حرکت کشش پا بر روی صندلی – Chair Leg Extended Stretch بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین کششی دارای سطح مبتدی و مناسب عضلات همستر...

ادامه مطلب

برنامه بدنسازی حجمی سوپرست

برنامه بدنسازی حجمی سوپرست حرفه ای ۴ هفته ای

بهترین برنامه بدنسازی حجمی بر انجام چه حرکاتی تأکید دارد؟ برنامه بدنسازی حجمی سوپرست یکی از بهترین انواع برنامه‌های تمرینی است. تن‌ور...

ادامه مطلب

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین Seated Floor Hamstring Stretch

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین – Seated Floor Hamstring Stretch

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین – Seated Floor Hamstring Stretch با وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب ...

ادامه مطلب