هالتر یک‌ ضرب تعادلی (Snatch Balance)

نوع: وزنه‌برداری المپیک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل پاها را در وضعیت بالا بردن هالتر قرار دهید؛ هالتر ...

ادامه مطلب

صفحه تعادل (Balance Board)

  نوع: قدرتی عضله هدف: ساق پا ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل توجه: این حرکت برای افزایش تعادل طراحی‌شده است. صفحه تعادل را در مق...

ادامه مطلب

ضربه به شانه تعادلی (Bear Crawl Shoulder Tap)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: بدن سطح: متوسط دستورالعمل خم شوید تا دست‌‌های شما بر روی زمین قرار گرفته و پاهای شما به عرض ب...

ادامه مطلب

بالا بردن هالتر با سرعت به‌صورت تعادلی (Jerk Balance)

نوع: وزنه‌‌برداری المپیک ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل این حرکت به‌منظور یادگیری حالت صحیح بالا بردن هالتر...

ادامه مطلب

تمرینات تناسب‌اندام: اجزای یک تمرین کامل

  تمرینات بدنسازی منجر به تعادل پنج بخش سلامتی می‌گردند. اطمینان حاصل نمایید که برنامه تمرینی بدنسازی شما حاوی تناسب‌اندام هوازی...

ادامه مطلب