اسکوات از جلو به اسکوات از پشت (Front-To-Back Squat With Belt)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل این نوع تمرین با نسبت یک‌به‌یک از حرکت اسکوات از جلو و متعاقب...

ادامه مطلب

لانگ راه رفتنی با وزنه بالای سر‌ (Walking Lunge With Overhead Weight)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل صفحه وزنه‏‌ای را انتخاب کنید که بتوانید حداقل به مدت 30 ثانیه آ...

ادامه مطلب

تعادل در تناسب اندام و ورزش با توصیه های استیو ودرفورد

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 7 دقیقه تمرین برای افزایش قدرت و کاهش چربی بدن به معنای کاهش چابکی نیست. در این مقاله شما را ...

ادامه مطلب

پرش جانبی از روی موانع با یک پا (Single-Leg Lateral Hop)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل کنار قندیل یا مانع بایستید. برای قرار گرفتن در وضعیت شروع...

ادامه مطلب

بلند کردن یک‌ ضرب هالتر تعادلی (Heaving Snatch Balance)

نوع: وزنه‌برداری المپیک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل این تمرین شما را در یادگیری حرکت یک‌ضرب یاری می‌...

ادامه مطلب

اسکوات با توپ بوسو (Bosu Ball Squat)

نوع: قدرتی عضلات درگير: چهار سر ران ابزار: توپ ورزشی سطح: متوسط  دستورالعمل روی سطح صاف توپ تعادل بایستید و پاها را به‌اندازه عرض...

ادامه مطلب

درجا زدن زانو بلند (High Knee Jog)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: متوسط دستورالعمل در حالت آماده‌‏باش با زانوهای خمیده قرار بگیرید، پاها را ب...

ادامه مطلب

اسکوات اسپلیت با کتل‌ بل (Split Squat With Kettlebells)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل در حالت تعادلی قرارگرفته؛ پای عقبی را بالا گذاشته و پای دیگر...

ادامه مطلب

جهش پا در حالت شنا (Southpaw Sprawl)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: متوسط دستورالعمل ابتدا بایستید؛ سینه را بالا نگه‌داشته و پاها را به‌اندا...

ادامه مطلب