پرش جانبی 4 حالت و تبدیل به اسپرینت (Lateral Hop 4 Times To Sprint)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل ابتدا بایستید؛ پاها را به‌اندازه عرض لگن بازکنید و با هر ...

ادامه مطلب

پای داغ با کتل ‌بل (Kettlebell Fire Feet)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل بایستید؛ پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکنید و سینه را ب...

ادامه مطلب

بهترین روش های تمرین در خانه

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 4 دقیقه به هنگام شرایط خاص که تمرین در باشگاه ممکن نیست، میزان فعالیت بدنی افراد معمولاً کاهش می...

ادامه مطلب

حرکت ددلیفت رومانیایی با دمبل Romanina Deadlift With Dumbbells

ددلیفت رومانیایی با دمبل (Romanian Deadlift With Dumbbells)

نوع: قدرتی عضله هدف: همسترینگ (پشت پا) ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل بایستید و در هر دست یک دمبل را نگه‌دارید. دقت کنید که کم...

ادامه مطلب