حرکت درجا زدن سریع و به حالت شنا رفتن Football Up Down

حرکت درجا زدن سریع و به حالت شنا رفتن – Football Up Down

حرکت درجا زدن سریع و به حالت شنا رفتن - Football Up Down با وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین کاردیو در سطح مبتدی بوده و مناسب تقویت عضلا...

ادامه مطلب