شراگ با دمبل روی میز شیب‌ دار (Middle Back Shrug)

نوع: قدرتی عضله هدف: ميانی پشت (زیر بغل) ابزار: دمبل سطح: متوسط این حرکت با نام Scapular Retraction نیز شناخته می‌شود. آموزش حرکت ...

ادامه مطلب

کتل‌بل ترکیبی سومو اسکوات

کول کتل‌بل ترکیبی سومو اسکوات (Kettlebell Sumo High Pull)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات ذوزنقه‌ای ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل کتل‌بل را بین پاهای خود بر روی زمین قرار دهید. پاها...

ادامه مطلب