قفسه سینه با سیم کش

قفسه سینه با سیم کش (Flat Bench Cable Flyes)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: سیم‌‌‌‌کش سطح: متوسط دستورالعمل یک نیمکت صاف را بین دو قرقره قرار دهید، به‌طوری‌که وقتی بر روی ...

ادامه مطلب

پرس سینه با هالتر (Barbell Bench Press – Medium Grip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: در حالی که روی سطح صندلی خوابیده اید میله را به فاصله عرض شانه یتا...

ادامه مطلب

بالا سینه با هالتر

بالا سینه با هالتر (Barbell Incline Bench Press Medium-Grip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: بر روی میز شیب دار بنشینید و به اندازه عرض شانه دست‌ها را باز کرده...

ادامه مطلب

شراگ با دمبل

شراگ با دمبل (Dumbbell Shrug)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: کول ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: با هر دست یک دمبل بلند کنید و کنار ران پا قرار دهید. دمبل را با دق...

ادامه مطلب