حرکت جلو بازو نشسته با دمبل Seated Dumbbell Curl

جلو بازو دمبل نشسته (Seated Dumbbell Curl)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: جلو بازو ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: یک جفت دمبل را در دستان خود نگه دارید و همانند شکل کف دست‌تان ب...

ادامه مطلب

سلام ژاپنی پا صاف (Stiff Leg Barbell Good Morning)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: ابتدا هالتر را مانند شکل بلند می‌کنیم طوری که هالتر روی م...

ادامه مطلب

زیر بغل تک بازو سیم کش

زیر بغل تک سیم کش (Seated One-arm Cable Pulley Rows)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: سیم‌کش سطح: متوسط تشریح حرکت: کابل دستگاه کراس اور را در پایین ترین قسمت قرار می‌دهید ...

ادامه مطلب

زیر بغل سیم کش دست جمع برعکس (Underhand Cable Pulldowns)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی دستگاه نشسته و مطابق شکل میله را بگیرید توجه داشته ب...

ادامه مطلب

زیر بغل سیم کش از جلو (Wide-Grip Lat Pulldown)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام زیر بغل لت از جلو دست باز (Lat Pulldown) نیز خوانده می‌ش...

ادامه مطلب

سلام ژاپنی

سلام ژاپنی (Good Morning)

نوع: پاورلیفتینگ ماهیچه هدف: پشت ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: ابتدا هالتر را مانند شکل بلند می‌کنیم طوری که هالتر روی مهره‌...

ادامه مطلب

زیر بغل هالتر خم (Bent Over Barbell Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: دست‌ها را کمی بیشتر ار عرض شانه باز کنید و هالتر را محکم ...

ادامه مطلب