نصیرزاده: آیین نامه برگزاری سمینارهای اجباری و اختیاری کمیته آموزش تصویب شد

مسئول کمیته آموزش فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام گفت: کمیته آموزش فدراسیون در راستای یکپارچه سازی آموزش در سراسر کشور اقدام به تدوین ...

ادامه مطلب