سلطانی: شاید در برخی اوزان نماینده ای در رقابت های جهانی نداشته باشیم

رضا سلطانی مدیر تیم های ملی فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام در گفتگو با سایت فدراسیون تأکید کرد: تیم ایران در هر دو مسابقه قهرمانی جها...

ادامه مطلب

بازدید رئیس فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام از نمایشگاه تجهیزات ورزشی

ناصر پورعلی فرد رئیس فدراسیون بدنسازی و پروش اندام با حضور در محل سیزدهمین نمایشگاه تچهیزات ورزشی از غرفه های مختلف این نمایشگاه بازد...

ادامه مطلب