حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی Partner Hanging Knee Raise With Throw Down

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی– Partner Hanging Knee Raise With Throw Down

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی – Partner Hanging Knee Raise With Throw Down با وزن بدن انجام می‌شود. این ...

ادامه مطلب

یک ترفند زیرکانه برای تقویت عضلات مورب شکمی

یک ترفند زیرکانه برای تقویت عضلات مورب شکمی

بسیاری از ورزشکاران از حرکت خم شدن به پهلو به‌عنوان تمرینی مناسب برای تقویت عضله مورب شکمی یاد می‌کنند. تن‌ورز دلیل اشتباه بودن ای...

ادامه مطلب

چرخش بالاتنه (Torso Rotation)

نوع: کششی عضله هدف: شکم ابزار: توپ ورزشی سطح: مبتدی دستورالعمل بایستید و توپ تمرین را با دو دست نگه‌دارید. دست‌ها را کشیده تا توپ...

ادامه مطلب

پرتاب توپ بالای سر درازکش (Supine Two-Arm Overhead Throw)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: شکم ابزار: مدیسین بال (توپ طبی) سطح: مبتدی دستورالعمل روی کمر دراز بکشید و زانو را خم‌کنید. با دستان ...

ادامه مطلب

کشش از بالای سر (Overhead Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: شکم ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل صاف بایستید، انگشت‌‏ها را درون هم قفل کرده و کف دست‌ها را رو به س...

ادامه مطلب

کرانچ چمدانی (Suitcase Crunch)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع روی کمر دراز بکشید. پاها و دست‌ها را در امتداد بدن بکشید. ...

ادامه مطلب

حرکت آسیاب بادی با کتل‌بل Kettlebell Windmill

آسیاب بادی با جفت کتل بل (Double Kettlebell Windmill)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل کتل‌بل را مقابل پای جلویی قرار داده و با دست مخالف آن را بالای سر بب...

ادامه مطلب

قیچی نشسته (Seated Scissor Kick)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع روی کمر بخوابید؛ می‌توانید روی زمین یا تشک ورزشی (به‌دلخوا...

ادامه مطلب

کراس اور باسن (Hip Crossover)

نوع: کششی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی تشک ورزشی روی کمر بخوابید. دست‌ها را از طرفین بکشید و کف دست‌...

ادامه مطلب

جودو فلیپ با سیمکش (Cable Judo Flip)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طناب را به دستگاه سیم‌‏کش وصل کرده و در پایین‌‏ترین ارتفاع قرار دهید...

ادامه مطلب

کشش نشسته از بالای سر (Seated Overhead Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: شکم ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل روی تشک تمرین صاف بنشینید. کف پاها را به هم بچسبانید درحالی‌که ...

ادامه مطلب