پرتاب توپ بالای سر درازکش (Supine Two-Arm Overhead Throw)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: شکم ابزار: مدیسین بال (توپ طبی) سطح: مبتدی دستورالعمل روی کمر دراز بکشید و زانو را خم‌کنید. با دستان ک...

ادامه مطلب

آسیاب بادی با جفت کتل بل (Double Kettlebell Windmill)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل کتل‌بل را مقابل پای جلویی قرار داده و با دست مخالف آن را بالای سر ببر...

ادامه مطلب

جودو فلیپ با سیمکش (Cable Judo Flip)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طناب را به دستگاه سیم‌‏کش وصل کرده و در پایین‌‏ترین ارتفاع قرار دهید....

ادامه مطلب

کشش نشسته از بالای سر (Seated Overhead Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: شکم ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل روی تشک تمرین صاف بنشینید. کف پاها را به هم بچسبانید درحالی‌که ف...

ادامه مطلب

پلانک همراه با چرخش (Plank with Twist)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل این حرکت از تمرینات شکمی مهم محسوب می‏‌شود. روی شکم بخوابید و وزن خو...

ادامه مطلب

چرخش با هالتر نشسته (Seated Barbell Twist)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع روی نیمکت مسطحی بنشینید و هالتر را بالای ران‏‌ها بگذارید. فا...

ادامه مطلب