یک ترفند زیرکانه برای تقویت عضلات مورب شکمی

یک ترفند زیرکانه برای تقویت عضلات مورب شکمی

بسیاری از ورزشکاران از حرکت خم شدن به پهلو به‌عنوان تمرینی مناسب برای تقویت عضله مورب شکمی یاد می‌کنند. تن‌ورز دلیل اشتباه بودن این...

ادامه مطلب

پرتاب توپ بالای سر درازکش (Supine Two-Arm Overhead Throw)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: شکم ابزار: مدیسین بال (توپ طبی) سطح: مبتدی دستورالعمل روی کمر دراز بکشید و زانو را خم‌کنید. با دستان ک...

ادامه مطلب

حرکت آسیاب بادی با کتل‌بل Kettlebell Windmill

آسیاب بادی با جفت کتل بل (Double Kettlebell Windmill)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل کتل‌بل را مقابل پای جلویی قرار داده و با دست مخالف آن را بالای سر ببر...

ادامه مطلب

جودو فلیپ با سیمکش (Cable Judo Flip)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طناب را به دستگاه سیم‌‏کش وصل کرده و در پایین‌‏ترین ارتفاع قرار دهید....

ادامه مطلب

کشش نشسته از بالای سر (Seated Overhead Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: شکم ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل روی تشک تمرین صاف بنشینید. کف پاها را به هم بچسبانید درحالی‌که ف...

ادامه مطلب

حرکت پلانک چرخشی Plank with Twist

پلانک همراه با چرخش (Plank with Twist)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل این حرکت از تمرینات شکمی مهم محسوب می‏‌شود. روی شکم بخوابید و وزن خو...

ادامه مطلب