ساق پا با دستگاه اسمیت (Smith Machine Calf Raise)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساق ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل یک باکس یا صفحه وزنه (Plate) را زیر میله بر روی دستگاه اسمیت قر...

ادامه مطلب

اسکوات پیستول با اسمیت (Smith Machine Pistol Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه اسمیت سطح: متوسط دستورالعمل ابتدا میله را روی ارتفاعی متناسب با قد خود، تنظیم کنید. ...

ادامه مطلب

اسکوات اسپلیت با دستگاه اسمیت (Smith Single-Leg Split Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع نیمکت مسطحی را به فاصله 60 تا 90 سانتی‏‌متری ...

ادامه مطلب

بلند کردن باسن با دستگاه اسمیت (Smith Machine Hip Raise)

  نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل یک میز را در جایگاه دستگاه اسمیت قرار داده و وزنه مناسب را به ه...

ادامه مطلب

پرس بالا سینه با اسمیت (Smith Machine Incline Bench Press)

  نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی این حرکت پرس سینه سطح شیب‌‌دار با دستگاه اسمیت (Smith Machine Incline...

ادامه مطلب

شنا سوئدی با میله بر روی دستگاه اسمیت (Bar Push-Up Smith Machine)

  نوع: پلایومتریک ماهیچه هدف: سینه ابزار: اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل میله دستگاه اسمیت را پایین بیاورید، تا وقتی در کنار آن می‌‌ای...

ادامه مطلب

پرس زیر سینه با اسمیت (Smith Machine Decline Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل نیمکت شیب‌‌دار را طوری زیر پایه نگه‌‌دارنده هالتر قرار دهید ...

ادامه مطلب

پرس بالاسینه با اسمیت برای سرشانه (Smith Incline Shoulder Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل 1. یک نیمکت شیبدار را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر را در ارتفاعی...

ادامه مطلب

12