حرکت هالتر یک‌ ضرب قدرتی – Power Snatch

نوع: وزنه‌برداری المپیک عضله هدف: همسترینگ (پشت پا) ابزار: هالتر سطح: پیشرفته حرکت هالتر یک ضرب قدرتی Power Snatch حرکتی از نوع وزنه ب...

ادامه مطلب

اسکوات دمبل یک‌ ضرب (Dumbbell Squat Snatch)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: پیشرفته دستورالعمل ابتدا پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده و پنجه‏‌ها کمی رو به ...

ادامه مطلب

بلند کردن یک‌ ضرب هالتر از روی سکو (Snatch from Blocks)

نوع: وزنه‌برداری المپیک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل ابتدا هالتر بارگذاری شده را روی جعبه‌‏ها یا رک ...

ادامه مطلب

اسکوات قدرتی با کش تمرینی برعکس (Reverse Band Power Squat)

نوع: وزنه‌برداری المپیک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل ابتدا درون جایگاه اسکوات بروید و هالتر را روی ا...

ادامه مطلب

اسکوات با زنجیر روی جعبه (Box Squat with Chains)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل ابتدا درون رک اسکوات رفته و جعبه‌ای را با ارتفاع مناسب پشت س...

ادامه مطلب

ددلیفت با زنجیر (Deadlift with Chains)

نوع: پاورلیفتینگ عضله هدف: پا ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل شما می‌‌توانید زنجیرها را به کناره‌‌های میله متصل کرده و یا آن‌...

ادامه مطلب

ددلیفت با کش ورزشی (Deadlift with Bands)

نوع: پاورلیفتینگ عضله هدف: پا ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل برای ددلیفت با کش‌‌های کوتاه، میله را از کش‌‌ها عبور داده و سپس...

ادامه مطلب

تمرین با تناوب دو بار در روز

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 7 دقیقه    افرادی که مهارت زیادی در تمرینات قدرتی دارند از سلاحی مخفی برای افزایش سریع قدرت و حجم ...

ادامه مطلب

اسکوات با هالتر از جلو روی نیمکت (Front Barbell Squat To A Bench)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل بهتر است برای ایمنی بیشتر این حرکت را درون رک اسکوات انجام د...

ادامه مطلب