ره آورد نمایندگان ایران در مسابقات جهانی جوانان و پیشکسوتان پرورش اندام

تیم ملی جوانان و پیشکسوتان پرورش اندام با دو مدال برنز، یک مقام چهارمی، یک پنجمی و یک عنوان ششمی به کار خود در مسابقات جهانی مکزیک پا...

ادامه مطلب