بیت الله عباسپور به عنوان با ارزش پنجمی در مستر المپیا 2014 دست یافت

برای اولین بار در تاریخ، یک ایرانی موفق شد تا در بین پنج مرد برتر مستر المپیا قرار گیرد و از این حیث جاودانه گردد. بیت اله عباسپور ست...

ادامه مطلب