پل باسن همراه با گام برداشتن (Glute Bridge Hamstring Walkout)

نوع: قدرتی عضله هدف: باسن (سرینی) ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل به پشت روی زمین دراز بکشید. زانوها را خم کرده و کف پاها را ر...

ادامه مطلب

کشش عضله پشتی درازکش روی پهلو (Side-Lying Floor Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی تشریح حرکت ابتدا به پهلوی چپ دراز کشیده و برای استحکام بالاتن...

ادامه مطلب

وعده تقلب تام بردی در رژیم غذایی خود

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه    بعد از کسب شش حلقه Super Bowl در طی حرفه خود، تام بردی به‌عنوان یکی از برترین‌‌های تاری...

ادامه مطلب

کشش زیر بغل از بالای سر (Overhead Lat)

نوع: کششی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: بدون ابزار سطح: پیشرفته این حرکت با نام کشش زیر بغل (Lat Stretch) نیز شناخته می‌شود. تش...

ادامه مطلب

مدیریت وزن: راهنمای کاهش سالم وزن

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 7 دقیقه    چرا حفظ وزن سالم ضروری است؟ واحد متابولیک چاقی بیمارستان سنگاپور نحوه دستیابی به وزن سا...

ادامه مطلب