اسکوات روی جعبه با کش تمرینی برعکس (Reverse Band Box Squat)

  نوع: پاورلیفتینگ عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل در جایگاه مخصوص (رک) اسکوات قرارگرفته و جعبه‌ای با ارتف...

ادامه مطلب

کوبیدن پتک روی لاستیک (Sledgehammer Swings)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: شکم ابزار: سایر سطح: مبتدی تشریح حرکت برای این تمرین به پتک و لاستیک احتیاج دارید. بافاصله دو قدمی از لا...

ادامه مطلب

کرانچ پهلو روی میز شیب ‌دار (Decline Oblique Crunch)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی تشریح حرکت پاهای خود را در انتهای میز شیب‌دار محکم کرده و به‌آرامی روی میز دراز...

ادامه مطلب

کرانچ با طناب ایستاده (Standing Rope Crunch)

نوع: قدرتی عضلات درگير: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طناب را به قرقره بالایی دستگاه سیم‌کش متصل کرده و وزنه مناسب را...

ادامه مطلب