حرکت کرانچ سیم‌کش روی زانو Kneeling Cable Crunch

کرانچ سیم‌کش روی زانو با چرخش به پهلو (Kneeling Cable Crunch With Alternating Oblique Twists)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام Kneeling Oblique Cable Crunch نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل دسته...

ادامه مطلب

پنجره آنابولیک 30 دقیقه‌‌ای

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 4 دقیقه    "اگر در مدت 30 دقیقه بعد از اتمام تمرین، نوشیدنی پروتئینی مصرف نکنید، تمرینات شما بی...

ادامه مطلب

حرکت رول اوت با هالتر Barbell Ab Rollout - On Knees

شکم غلتک با هالتر روی زانو (Barbell Ab Rollout – On Knees)

نوع: قدرتی عضله هدف: شکم ابزار: هالتر سطح: پیشرفته دستورالعمل یک هالتر که در هر سمت آن 5/2 تا 5 کیلو وزنه قرار دارد گرفته و روی زمی...

ادامه مطلب

بارفیکس با دستگاه کمکی (Machine-Assisted Pull-Up)

نوع تمرين: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: دستگاه سطح: مبتدی تشریح حرکت روی دستگاه کمکی بارفیکس قرار بگیرید. دست‌ها را ک...

ادامه مطلب