برنامه بدنسازی با دمبل بانوان

برنامه بدنسازی با دمبل برای بانوان ۴ روز در هفته

  آیا امکانات و تجهیزات شما محدود است؟ وقت آزاد زیادی ندارید؟ برنامه بدنسازی با دمبل بانوان برای ۴ روز در هفته و برنامه‌ای همه‌کاره ا...

ادامه مطلب

حرکت پیشخدمت Waiter's Carry

حرکت پیشخدمت–Waiter’s Carry

حرکت پیشخدمت – Waiter's Carry بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین از نوع قدرتی در سطح متوسط بوده و مناسب عضلات سرشانه است. با تن‌و...

ادامه مطلب

برنامه بدنسازی حرفه ای با دمبل با ۱۴ تمرین برتر

برنامه بدنسازی حرفه ای با دمبل با ۱۴ تمرین برتر

برنامه بدنسازی حرفه ای با دمبل را بخشی از برنامه تناسب اندام هفتگی خود قرار ‌دهید. زیرا علیرغم طراحی ساده، این تمرینات ابزارهای اساسی...

ادامه مطلب

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی Partner Hanging Knee Raise With Throw Down

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی– Partner Hanging Knee Raise With Throw Down

حرکت بالا آوردن زانو با پرتاب به سمت پایین به کمک یار تمرینی – Partner Hanging Knee Raise With Throw Down با وزن بدن انجام می‌شود. این ...

ادامه مطلب

حرکت پله قدرتی Power Stairs

حرکت پله قدرتی– Power Stairs

حرکت پله قدرتی – Power Stairs  بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین از نوع قوی‌ترین مردان در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات همسترینگ ...

ادامه مطلب

حرکت کشش پا بر روی صندلی Chair Leg Extended Stretch

حرکت کشش پا بر روی صندلی– Chair Leg Extended Stretch

حرکت کشش پا بر روی صندلی – Chair Leg Extended Stretch بدون ابزار ورزشی انجام می‌شود. این تمرین کششی دارای سطح مبتدی و مناسب عضلات همستر...

ادامه مطلب

برنامه بدنسازی حجمی سوپرست

برنامه بدنسازی حجمی سوپرست حرفه ای ۴ هفته ای

بهترین برنامه بدنسازی حجمی بر انجام چه حرکاتی تأکید دارد؟ برنامه بدنسازی حجمی سوپرست یکی از بهترین انواع برنامه‌های تمرینی است. تن‌ور...

ادامه مطلب

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین Seated Floor Hamstring Stretch

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین – Seated Floor Hamstring Stretch

حرکت کشش همسترینگ نشسته بر روی زمین – Seated Floor Hamstring Stretch با وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب ...

ادامه مطلب

حرکت ساق پا با هالتر Standing Barbell Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر– Standing Barbell Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر– Standing Barbell Calf Raise با هالتر انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات ساق پا...

ادامه مطلب

حرکت کشش گربه Cat Stretch

حرکت کشش گربه – Cat Stretch

حرکت کشش گربه – Cat Stretch به ابزاری نیاز ندارد. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات پشت یا زیر بغل است. با تن‌ورز همراه با...

ادامه مطلب

بهترین برنامه بدنسازی فوق حرفه ای برای حجم خشک

برنامه بدنسازی فوق حرفه ای برای حجم خشک

برنامه بدنسازی حرفه ای برای حجم خشک شامل چه حرکاتی است؟ آیا برنامه بدنسازی حجم خشک مصرف مواد غذایی خاصی را پیشنهاد می‌کند؟ آیا این بر...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو با دمبل به سمت داخل نشسته Seated Dumbbell Inner Biceps Curl

حرکت جلو بازو با دمبل به سمت داخل نشسته – Seated Dumbbell Inner Biceps Curl

حرکت جلو بازو با دمبل به سمت داخل نشسته – Seated Dumbbell Inner Biceps Curl با دمبل انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی بوده و م...

ادامه مطلب