سخت ترین حرکت بدنسازی

سخت‌ترین حرکت بدنسازی

سخت‌ترین حرکت بدنسازی که اکثر ورزشکاران از آن متنفر هستند، اما باید این تمرین را انجام دهند همان حرکت اسکوات بالای سر هست. در این م...

ادامه مطلب

حرکت کلین اسکوات با کتل ‌بل – Kettlebell Squat Clean

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل بایستید و پاها را به عرض شانه بازکنید. کتل‌بل را بین پاها قرا...

ادامه مطلب

اسکوات پرشی پا باز به حالت پا جمع (Wide Stance Jump Squat To Close Stance)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی  دستورالعمل صاف بایستید؛ پاها را بیش از عرض شانه‌‏ها بازکنید و دست...

ادامه مطلب

اسکوات با هالتر از جلو به اسکوات از پشت (Barbell Front To Back Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل با انجام ددلیفت، هالتر را از زمین برداشته و روی قلاب جای دهید....

ادامه مطلب

اسکوات از جلو با پرس فشاری (Front Squat Push Press)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل هالتر را روی دستگاه و اندکی پایین‏‌تر از سطح شانه بگذارید؛ به ...

ادامه مطلب

اسکوات از جلو فرم وزنه‌ برداری (Front Squat Clean Grip)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل هالتر را روی دستگاه و اندکی پایین‏‌تر از سطح شانه بگذارید؛ به‌گ...

ادامه مطلب

اسکوات از جلو فرم بدنسازی (Front Squat Bodybuilder)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل هالتر را روی دستگاه و اندکی پایین‌‏تر از سطح شانه بگذارید؛ به‌...

ادامه مطلب