پارالل (Parallel Bar Dip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت بازو  ابزار: سایر سطح: مبتدی تشریح حرکت: دستگیره‌ها رو به حالتی که کف دست رو به پایین باشد بگیرید و دس...

ادامه مطلب

قفسه سینه با سیم کش

قفسه سینه با سیم کش (Flat Bench Cable Flyes)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: سیم‌‌‌‌کش سطح: متوسط دستورالعمل یک نیمکت صاف را بین دو قرقره قرار دهید، به‌طوری‌که وقتی بر روی...

ادامه مطلب