حرکت پلاور دمبل با دست صاف Straight-Arm Dumbbell Pullover

زیر بغل پلاور دمبل (Straight-Arm Dumbbell Pullover)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: دمبل سطح: متوسط تشریح حرکت: دمبل را مطابق شکل در دست می‌گیریم و به طرف پشت سر آرام آر...

ادامه مطلب