زیر بغل دستگاه تی بار

زیر بغل دستگاه تی بار (Lying T-Bar Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: دستگاه سطح: متوسط این حرکت با نام (Chest Supported Row) نیز شناخته می‌شود. تشریح حرکت: ...

ادامه مطلب

زیر بغل سیم کش دست جمع برعکس (Underhand Cable Pulldowns)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی تشریح حرکت: روی دستگاه نشسته و مطابق شکل میله را بگیرید توجه داشته ...

ادامه مطلب

زیر بغل سیم کش از جلو (Wide-Grip Lat Pulldown)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام زیر بغل لت از جلو دست باز (Lat Pulldown) نیز خوانده می‌...

ادامه مطلب

سلام ژاپنی

سلام ژاپنی (Good Morning)

نوع: پاورلیفتینگ ماهیچه هدف: پشت ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: ابتدا هالتر را مانند شکل بلند می‌کنیم طوری که هالتر روی مهره...

ادامه مطلب

زیر بغل هالتر خم (Bent Over Barbell Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: هالتر سطح: مبتدی تشریح حرکت: دست‌ها را کمی بیشتر ار عرض شانه باز کنید و هالتر را محکم...

ادامه مطلب

زیر بغل دمبل تک خم (One-Arm Dumbbell Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: دمبل سطح: مبتدی این حرکت با نام‌های (Chest-supported Row) و (Single Arm Row) نیز شناخته م...

ادامه مطلب

ددلفیت

ددلیفت پا صاف (Stiff-Legged Barbell Deadlift)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پا ابزار: هالتر سطح: متوسط تشریح حرکت: میله را کامل در دست بگیرید طوری که کف دست رو به شما باشد و شست را ه...

ادامه مطلب

حرکت پلاور دمبل با دست صاف Straight-Arm Dumbbell Pullover

زیر بغل پلاور دمبل (Straight-Arm Dumbbell Pullover)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل ابزار: دمبل سطح: متوسط تشریح حرکت: دمبل را مطابق شکل در دست می‌گیریم و به طرف پشت سر آرام آر...

ادامه مطلب

زیر بغل بارفیکس (Pullups)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: پشت و زیر بغل (پشتی بزرگ) ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل میله بارفیکس را به شکلی که کف دست‌ها روبه‌جل...

ادامه مطلب

قفسه بالا سینه با سیم کش (Incline Cable Flye)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: سیم‌کش سطح: متوسط تشریح حرکت: با هر دست یک دست سیم کش را بگیرید. روی نیمکت شیب دار به سمت با...

ادامه مطلب