کراس فیت چیست ؟ کراس فیت یا بدنسازی کدام بهتر است ؟

کراس فیت چیست ؟ کراس فیت یا بدنسازی کدام بهتر است ؟

کراس فیت چیست ؟ کدام ورزش مناسب تر هست. کراس فیت یا بدنسازی ؟ کراس فیت یک ورزش تناسب‌اندام است که توسط گرگ گلسمن در طی چندین دهه ایجا...

ادامه مطلب

اسکوات و پرس سرشانه ترکیبی با کتل بل (Kettlebell Thruster)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط دو کتل بل را بر روی سرشانه‌های خود کلین کنید. این امر را با کشش پاها ...

ادامه مطلب

پرس سرشانه فشاری تک دست با کتل بل (One-Arm Kettlebell Push Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط بانام‌های پرس سرشانه با فشار پا تک دست با کتل بل و پرس فشاری (Push Press) نیز ...

ادامه مطلب

قایقی با طناب به سمت صورت (Low Pulley Row To Neck)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت بانام فیس پول (Face Pull) نیز خوانده می‌شود. دستورالعمل بر ر...

ادامه مطلب

چرا 10×3 برای افزایش قدرت و اندازه مناسب است؟

چارلز استالی، مربی برتر Breaking Muscle می‌گوید: "یکی از مواردی که من همواره در حین انجام تمرینات در ذهن داشتم، انجام روندی مخالف با...

ادامه مطلب

پرس سرشانه با سیم‌کش نشسته (Seated Cable Shoulder Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت بانام پرس سرشانه حرکت آزاد (Freemotion Shoulder Press) نیز خواند...

ادامه مطلب

پرس سرشانه نظامی (Standing Military Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت بانام‌های پرس ایستاده با هالتر (Standing Barbell Press) و پرس بالای سر...

ادامه مطلب

مکمل‌های مولتی‌ویتامین ـ معدنی

آمریکایی‌ها از اوایل دهه 1940 از مکمل‌های مولتی‌ویتامین و مواد معدنی استفاده می‌کردند. این دسته از مکمل‌های رژیمی هم‌چنان از محبوبیت...

ادامه مطلب

کلین سریع تک دست با کتل بل (One-Arm Kettlebell Clean and Jerk)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل بل سطح: متوسط بانام کلین کتل بل و جرک (Kettlebell Clean and Jerk) نیز خوانده می‌شود. دستورال...

ادامه مطلب

پرس سرشانه با سیم‌کش ایستاده (Cable Shoulder Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت بانام پرس سرشانه ایستاده با سیم‌کش (Standing Shoulder Press with Cabl...

ادامه مطلب

حرکت نشر جانب با دمبل نشسته Seated Side Lateral Raise

نشر جانب با دمبل نشسته (Seated Side Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل یک جفت دمبل برداشته و در انتهای نیمکت صاف نشسته و پاهای خود را بر...

ادامه مطلب