نشر از جلو با دمبل بالای سر (Standing Dumbbell Straight-Arm Front Delt Raise Above Head)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل دمبل‌ها را در مقابل ران‌های خود نگه‌داشته و کف دست‌ها باید به سمت...

ادامه مطلب

زیر بغل هالتر خم به سمت سینه برای سرشانه (Barbell Rear Delt Row)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی این حرکت بانام پارویی هالتر با آرنج‌ها به سمت بیرون (Elbows Out Barbell Row) نی...

ادامه مطلب

آیا تمرین خصوصی بیش‌ از حد خصوصی است؟

من به مدت 18 سال است که به حرفه مربیگری خصوصی مشغول هستم. ازآن‌جایی‌که روندهای تناسب‌اندام در حال تغییر بوده و همه افراد اهداف متف...

ادامه مطلب