نشر جلو با هالتر دست صاف روی نیمکت شیب‌دار (Straight Raises on Incline Bench)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل میله‌ای را پشت نیمکت بالا سینه بر روی زمین قرار دهید. روبه‌جلو...

ادامه مطلب

لاکتیک اسید: کلید متابولیسم

بیایید در ابتدا به بررسی لاکتیک اسید بپردازیم: زمانی که بدن شما تمرین می‌کند، ترجیح می‌دهد انرژی خود را از فعالیت هوازی (اکسیژن) د...

ادامه مطلب

سرشانه مدل راننده (Car Drivers)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: صفحه هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل: در حالت ایستاده، یک صفحه هالتر را از جایگاه 3 و 9 ساعت بگی...

ادامه مطلب

مکمل‌های پروتئینی میان وعده نیستند

این ایده که مصرف پروتئین قبل و بعد از تمرین منجر به افزایش قدرت یا رشد ماهیچه می‌شود، موضوع بحث بوده است. مطالعه‌ای درزمینهٔ زمان‌بن...

ادامه مطلب

تمرینات تناوبی بهینه برای هایپرتروفی

تناوب تمرین یکی از مهم‌ترین متغیرها برای هایپرتروفی به شمار می‌رود. تناوب تمرین به تعداد دفعات تمرین دادن یک عضله اشاره دارد. علم نی...

ادامه مطلب

نشر خم تک دست با دمبل روی نیمکت شیب‌دار (Dumbbell Lying One-Arm Rear Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط بانام‌های فلای معکوس با دمبل (Dumbbell Reverse Fly) و بالا بردن دلتوئید پشتی با ...

ادامه مطلب

حرکت پرس سرشانه دمبل تک دست One-Arm Dumbbell Overhead Press

پرس سرشانه با دمبل تک دست (Dumbbell One-Arm Shoulder Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط بانام پرس دمبل تک دست (Single Dumbbell Press) نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل...

ادامه مطلب

تمریناتی برای کاهش چربی بعد از 40 سالگی

برای بسیاری از افرادی که بیش از 40 سال دارند، کاهش چربی به معنای استفاده از قرص، پودر یا نوشداروهای مختلف است. اما چرا هیچ‌کس استفاد...

ادامه مطلب

نشر جلو با دمبل تناوبی (Front Dumbbell Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی بانام Alternating Front Raise نیز شناخته می‌شود. دستورالعمل: دو دمبل در دست ...

ادامه مطلب

نشر جلو با صفحه جفت دست (Front Plate Raise)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: صفحه هالتر سطح: متوسط دستورالعمل در حالت ایستاده، صفحه هالتر را در جایگاه 3 و 9 ساعت نگ...

ادامه مطلب

سرشانه نشر جلو با دمبل (Front Two-Dumbbell Raise)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل دو دمبل را در دست گرفته و نیم‌تنه خود را صاف نگه‌داشته و ...

ادامه مطلب

پرس سرشانه از جلو با اسمیت (Smith Machine Overhead Shoulder Press)

نوع حرکت: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل برای شروع، یک نیمکت صاف (ترجیحاً دارای تکیه‌گاه پشتی...

ادامه مطلب