نشر جلو با هالتر دست صاف روی نیمکت شیب‌دار (Straight Raises on Incline Bench)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل میله‌ای را پشت نیمکت بالا سینه بر روی زمین قرار دهید. روبه‌جلو...

ادامه مطلب

نشر خم تک دست با دمبل روی نیمکت شیب‌دار (Dumbbell Lying One-Arm Rear Lateral Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: دمبل سطح: متوسط بانام‌های فلای معکوس با دمبل (Dumbbell Reverse Fly) و بالا بردن دلتوئید پشتی با ...

ادامه مطلب