دویدن درجا تعادلی (Bear Crawl Fire Feet)

نوع: کاردیو ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: بدن سطح: مبتدی دستورالعمل خم شده و دست‌‌های خود را بر روی زمین قرار دهید و پاها را به انداز...

ادامه مطلب

حرکت مشت زدن (Punches)

نوع: کاردیو ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: بدن سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرار گرفته و پاهای خود را به عرض شانه باز کنید. پ...

ادامه مطلب

پرتاب توپ طبی (مدیسین بال) به پشت سر و گرفتن مجدد (Medicine Ball Scoop Throw)

نوع: پلایومتریک ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: توپ طبی (مدیسین بال) سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت نیمه‌‌اسکوات قرار گرفته و یک توپ طبی...

ادامه مطلب

پرس بالاسینه با اسمیت برای سرشانه (Smith Incline Shoulder Raise)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل 1. یک نیمکت شیبدار را زیر دستگاه اسمیت قرار دهید. هالتر را در ارتفاع...

ادامه مطلب

بالا بردن هالتر با سرعت به‌صورت تعادلی (Jerk Balance)

نوع: وزنه‌‌برداری المپیک ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل این حرکت به‌منظور یادگیری حالت صحیح بالا بردن هالت...

ادامه مطلب

10 مزیت برتر تمرینات پیلاتس

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 4 دقیقه بیش از 10 دلیل برای انجام تمرینات پیلاتس وجود دارند. از جمله آن ها می‌‌توان به خواب ب...

ادامه مطلب

قیچی با کتل‌‌ بل به صورت سرعتی تک‌‌ دست (One-Arm Kettlebell Split Jerk)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل‌‌بل سطح: متوسط این حرکت با نام Jerk با کتل‌‌بل (Kettlebell Jerk) نیز خوانده می‌‌شود. دستورال...

ادامه مطلب

پرس سرشانه با کتل‌‌ بل تک دست ایستاده (One-Arm Kettlebell Para Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سرشانه ابزار: کتل‌‌بل سطح: متوسط دستورالعمل یک کتل‌‌بل را بر روی سرشانه خود کلین کنید. این کار را با کشش س...

ادامه مطلب