بهترین تعداد تکرار در بدنسازی برای دستیابی به حداکثر رشد عضله

بهترین تعداد تکرار در بدنسازی برای دستیابی به حداکثر رشد عضله

بهترین تعداد تکرار در بدنسازی برای رسیدن به حداکثر رشد عضله چیست ؟ آیا فرمولی برای بهترین تعداد تکرار مناسب در بدنسازی هست؟‌ تعداد به...

ادامه مطلب

درگ به سمت جلو به همراه پرس (Forward Drag with Press)

  نوع: قوی‌ترین مردان ماهیچه هدف: سینه ابزار: سایر سطح: متوسط این حرکت کشش سورتمه به همراه پرس ( Sled Drag with Press) نیز نامیده می‌‌...

ادامه مطلب

کشش دینامیک (پویا) عضلات سینه (Dynamic Chest Stretch)

  نوع: کششی ماهیچه هدف: سینه ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرارگرفته و دست‌‌هایتان را در مقابل به هم بچس...

ادامه مطلب

شنا شیب‌دار به‌صورت دست معکوس (Incline Push-Up Reverse Grip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: مبتدی دستورالعمل در مقابل میله دستگاه اسمیت یا سطحی مرتفع با ارتفاع مناسب قرار بگ...

ادامه مطلب

پرس سینه تک دست با کتل‌‌ بل بر روی زمین (One-Arm Kettlebell Floor Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: کتل‌‌بل سطح: متوسط این حرکت پرس روی زمین (Floor Press) نیز نامیده می‌‌شود. دستورالعمل بر ر...

ادامه مطلب

پرس سینه تک دست با کتل بل روی زمین خوابیده به پهلو (Leg-Over Floor Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: کتل‌‌بل سطح: متوسط دستورالعمل بر روی زمین دراز کشیده و یک کتل‌‌بل را بر روی سینه قرار داده و آ...

ادامه مطلب

پرس سینه متناوب با کتل ‌‌بل بر روی زمین (Alternating Floor Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: کتل‌‌بل سطح: مبتدی این حرکت پرس سینه با کتل‌‌بل (Kettlebell Floor Press) یا پرس سینه متناوب با کتل...

ادامه مطلب