حرکت شنا چرخشی Push Up to Side Plank

شنا و تبدیل آن به پلانک پهلو (Push Up to Side Plank)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت شنا قرارگرفته و بر روی پنجه‌‌ها قرار بگیرید. فاصله دست‌‌...

ادامه مطلب

فلای سینه تک دست (One-Arm Flat Bench Dumbbell Flye)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل بر روی نیمکت صاف دراز کشیده و با یکدست دمبلی را به دست گرفته و آن ر...

ادامه مطلب

شنا به طرفین (Side To Side Push-Up)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: متوسط دستورالعمل در حالت شنا قرارگرفته و بدن خود را صاف نگه‌دارید. دستانتان نیز ب...

ادامه مطلب

پرس سینه تک دست با کتل ‌‌بل روی زمین با دامنه بیشتر (Extended Range One-Arm Kettlebell Floor Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: کتل‌‌بل سطح: مبتدی این حرکت پرس سینه تک دست روی زمین (Single-Arm Floor Press) نیز نامیده می‌‌شود. ...

ادامه مطلب

هر آنچه در مورد کلسترول می‌دانید، درست نیست!

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 7 دقیقه   واقعیت در مورد کلسترول به مدت بیش از نیم‌قرن، یکی از توصیه‌‌ها برای جلوگیری و درمان...

ادامه مطلب

زیر بغل پول آور با هالتر دست‌باز روی نیمکت زیر سینه (Wide-Grip Decline Barbell Pullover)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل بر روی نیمکت شیب‌‌دار دراز کشیده و هر دو پایتان را در محل تعبیه‌‌ش...

ادامه مطلب

شنا با بند تی آر ایکس (Suspended Push-Up)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل بندهای تی آر ایکس را به میله یا وسیله‌‌ای دیگر در بالا وصل کنید. دس...

ادامه مطلب

برنج سفید یا برنج قهوه‌ای؟ هر آنچه از آن نمی‌دانید!

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 5 دقیقه   برنج، دانه‌ای خوراکی که در رژیم‌های غذایی اکثر مردمان در سراسر دنیا وجود دارد. در حدود ...

ادامه مطلب

پرس زیر سینه با اسمیت (Smith Machine Decline Press)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: دستگاه اسمیت سطح: مبتدی دستورالعمل نیمکت شیب‌‌دار را طوری زیر پایه نگه‌‌دارنده هالتر قرار دهید...

ادامه مطلب

حرکت شنا پلایومتریک Plyo Push-up

شنای پلایومتریک (Plyo Push-up)

نوع: پلایومتریک ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: مبتدی دستورالعمل به حالت دمر بر روی زمین قرارگرفته و وزن خود را با دست‌‌ها و...

ادامه مطلب

آنچه باید از یک تغذیه سالم بدانید

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 5 دقیقه   عادت‌‌های غذایی شما تأثیر قابل‌‌توجهی بر سلامتی شما دارند. انواع غذاهایی که شما مصرف می...

ادامه مطلب

فشار ایزومتریک روی عضلات سینه (Isometric Chest Squeezes)

نوع: پلایومتریک ماهیچه هدف: سینه ابزار: فقط بدن سطح: مبتدی دستورالعمل 1. در حالت ایستاده یا نشسته، بازوهای خود را با زاویه 90 درجه خم...

ادامه مطلب