پرس سینه با هالتر دست ‌باز (Barbell Bench Press-Wide Grip)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: سینه ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل وزنه‌‌های مناسب برای تمرین را بر روی میله سوار کنید. بر روی نیمک...

ادامه مطلب

جلوگیری از حالت کاتابولیک طی تمرینات ورزشی

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 3 دقیقه   افزایش حجم ماهیچه‌‌ها به دو طریق امکان‌‌پذیر است: تمرین با وزنه و تغذیه بیشتر. زمانی...

ادامه مطلب

پشت‌‌ بازو سیم‌‌کش با طناب از بالای سر (Triceps Overhead Extension with Rope)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طنابی را به قرقره پایین وصل کنید. بعد از انتخاب وزن مناسب...

ادامه مطلب

کراتین هیدروکلریک (HCL) و کراتین مونوهیدرات چه تفاوت‌هایی دارند؟

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 4 دقیقه   اکثر مطالعات درزمینهٔ اثربخشی کراتین مونوهیدرات بر عملکرد و سلامت افراد انجام‌شده اس...

ادامه مطلب

11 روش طبیعی برای افزایش هورمون رشد (HGH)

11 روش طبیعی برای افزایش هورمون رشد (HGH)

آیا با روش طبیعی افزایش هورمون رشد آشنا هستید ؟ هورمون رشد یکی از مهم‌‌ترین هورمون‌‌های بدن است که توسط غده هیپوفیز تولید می‌‌شود. با...

ادامه مطلب

پشت ‌‌بازو سیم‌‌کش خوابیده (Cable Lying Triceps Extension)

نوع: قدرتی ماهیچه هدف: عضلات سه سر ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل 1. بر روی یک نیمکت صاف دراز کشیده و میله صافی را که به قرقره ...

ادامه مطلب