جلو بازو دمبل متناوب روی میز شیب‌دار (Alternate Incline Dumbbell Curl)

تمرين: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: یک جفت دمبل را در دست گرفته و روی میز شیب‌دار بنشین...

ادامه مطلب

بارفیکس جیروندا (Gironda Sternum Chins)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: وزن بدن سطح: متوسط تشریح حرکت میله بارفیکس را بافاصله‌ای به‌اندازه عرض شانه بگیری...

ادامه مطلب

جلو بازو هالتر نشسته دست جمع تمرکزی (Seated Close-Grip Concentration Barbell Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت با نام جلو بازو تمرکزی (Concentration Curl) نیز شناخته می‌...

ادامه مطلب

زیر بغل سیم‌کش دست صاف (Straight-Arm Pulldown)

نوع: قدرتی عضله هدف: پشتی بزرگ (زیر بغل) ابزار: سیم‌کش سطح: مبتدی این حرکت با نام پول اور با سیم‌کش (Cable Pullover) نیز شناخته می‌شو...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو هالتر لاری معکوس Reverse Barbell Preacher

جلو بازو هالتر لاری دست برعکس (Reverse Barbell Preacher Curls)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: هالتر خمیده (EZ) سطح: متوسط تشریح حرکت هالتر خمیده را به شکلی که کف دست‌ها رو به ...

ادامه مطلب