جلو بازو دمبل متناوب روی میز شیب‌دار (Alternate Incline Dumbbell Curl)

تمرين: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: دمبل سطح: مبتدی تشریح حرکت: یک جفت دمبل را در دست گرفته و روی میز شیب‌دار بنشین...

ادامه مطلب

جلو بازو هالتر نشسته دست جمع تمرکزی (Seated Close-Grip Concentration Barbell Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: دوسر بازو (جلو بازو) ابزار: هالتر سطح: متوسط این حرکت با نام جلو بازو تمرکزی (Concentration Curl) نیز شناخته می‌...

ادامه مطلب