حرکت جلو بازو روی نیمکت شیب‌دار Incline Inner Biceps Curl

جلو بازو به سمت داخل بر روی میز شیب‌‌دار (Incline Inner Biceps Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو (دو سر) ابزار: دمبل سطح: مبتدی دستورالعمل در هر یک از دستان خود یک دمبل گرفته و بر روی نیمکت شیب‌‌دا...

ادامه مطلب

کشش عضلات جلو بازو در حالت ایستاده (Standing Biceps Stretch)

نوع: کششی عضله هدف: جلو بازو (دو سر) ابزار: بدون ابزار  سطح: مبتدی دستورالعمل دستانتان را پشتتان نگه‌داشته، کف‌‌ دستانتان را به ه...

ادامه مطلب

مکمل هایی برای مقابله با عدم حساسیت به انسولین

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 4 دقیقه چربی‌‌ها خیلی سمج هستند. شما از رژیم غذایی، تمرین و ریکاوری دقیق استفاده کرده و بااین‌حا...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو با دمبل معکوس Standing Dumbbell Reverse Curl

جلو بازو معکوس با دمبل در حالت ایستاده (Standing Dumbbell Reverse Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل برای شروع، در حالت ایستاده قرارگرفته و دمبلی را در هر یک از دست‌‌های ...

ادامه مطلب

جلو بازو معکوس با هالتر (Reverse Barbell Curl)

نوع: قدرتی عضله هدف: ساعد ابزار: هالتر سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت ایستاده قرارگرفته و نیم‌‌تنه خود را صاف و هالتر را در نزدیکی...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو سیم‌کش با طناب Cable Hammer Curls - Rope Attachment

جلو بازو سیم کش چکشی با طناب (Cable Hammer Curls – Rope Attachment)

نوع: قدرتی عضله هدف: جلو بازو (عضله دو سر) ابزار: سیم‌‌کش سطح: مبتدی دستورالعمل طنابی را به قرقره پایین متصل کرده و در حالت ایستا...

ادامه مطلب