جهش به اطراف با حالت دفاعی (Defensive Slide)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی  آموزش حرکت جهش به اطراف با حالت دفاعی زانوها را خم کرده و سینه ...

ادامه مطلب

گام برداشتن سریع به اطراف (Lateral Speed Step)

برای آموزش حرکت گام برداشتن سریع به اطراف کافی است مطابق آموزش تصویری و نوشتاری زیر اقدام کنید. این حرکت تمرینی برای تقویت عضلات چهار س...

ادامه مطلب

درجا زدن آهسته (Slow Jog)

برای آموزش حرکت درجا زدن آهسته کافی است مطابق آموزش تصویری و نوشتاری زیر اقدام کنید. این حرکت تمرینی برای تقویت عضلات چهار سر ران به کم...

ادامه مطلب