هالتر یک‌ ضرب قدرتی از روی سکو (Power Snatch from Blocks)

نوع: وزنه‌برداری المپیک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل ابتدا هالتر بارگذاری شده را روی جعبه یا پایه با ...

ادامه مطلب

اسکوات دمبل یک‌ ضرب (Dumbbell Squat Snatch)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: پیشرفته دستورالعمل ابتدا پاها را به‌اندازه عرض شانه بازکرده و پنجه‏‌ها کمی رو به...

ادامه مطلب

ددلیفت با دستگاه لورج (Leverage Deadlift)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دستگاه سطح: مبتدی دستورالعمل ضامن را زیر وزنه‏‌ی مناسب از دستگاه قرار بدهید. دقیقاً میان ...

ادامه مطلب

کشش عضله چهار سر در حالت درازکش (Lying Prone Quadriceps)

نوع: کششی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: بدون ابزار سطح: مبتدی دستورالعمل روی شکم دراز بکشید و شریک تمرینی کنار شما زانو بزند. یکی ...

ادامه مطلب

اسکوات جانبی با کتل ‌بل (Kettlebell Side Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: مبتدی دستورالعمل ابتدا بایستید؛ سینه را بالا نگه‌داشته و پاها را به‌اندازه عر...

ادامه مطلب

پرش با گام بلند تک پا (Single-Leg Stride Jump)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل کنار جعبه ایستاده و پای داخلی را روی آن و نزدیک به لبه قر...

ادامه مطلب

ددلیفت با ریکشاو (Rickshaw Deadlift)

نوع: قوی‌ترین مردان عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل چهارچوب را با مقدار وزنه دلخواه پر کنید. وسط دستگیره‌...

ادامه مطلب