حرکت ساق پا با هالتر Standing Barbell Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر– Standing Barbell Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر– Standing Barbell Calf Raise با هالتر انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات ساق پا...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو با دمبل به سمت داخل نشسته Seated Dumbbell Inner Biceps Curl

حرکت جلو بازو با دمبل به سمت داخل نشسته – Seated Dumbbell Inner Biceps Curl

حرکت جلو بازو با دمبل به سمت داخل نشسته – Seated Dumbbell Inner Biceps Curl با دمبل انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی بوده و م...

ادامه مطلب

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر دو جهته Rocking Standing Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر دو جهته – Rocking Standing Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با هالتر دو جهته – Rocking Standing Calf Raise با کمک هالتر انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی بوده و مناسب...

ادامه مطلب

حرکت ساق پا ایستاده Standing Dumbbell Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با دمبل – Standing Dumbbell Calf Raise

حرکت ساق پا ایستاده با دمبل – Standing Dumbbell Calf Raise با دمبل انجام می‌شود. این تمرین قدرتی و در سطح متوسط بوده و مناسب عضلات ساق ...

ادامه مطلب

حرکت فیله کمر روی میز صاف با کمک یار تمرینی Partner Flat-Bench Back Extension

حرکت فیله کمر روی میز صاف با کمک یار تمرینی – Partner Flat-Bench Back Extension

حرکت فیله کمر روی میز صاف با کمک یار تمرینی – Partner Flat-Bench Back Extension با وزن بدن انجام می‌شود. این تمرین قدرتی در سطح مبتدی ب...

ادامه مطلب

قوانین بین المللی مسابقات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهان IFBB

قوانین بین المللی مسابقات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهان IFBB

آیا با قوانین بین المللی مسابقات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام جهان IFBB آشنایی دارید؟ آگاهی از قوانین مسابقات جهانی بدنسازی چه کمکی...

ادامه مطلب

حرکت جلو بازو لاری با سیم‌کش Cable Preacher Curl

حرکت جلو بازو لاری با سیم‌کش – Cable Preacher Curl

حرکت جلو بازو لاری با سیم‌کش - Cable Preacher Curl یکی از تمرینات مبتدی قدرتی است. این تمرین مناسب تقویت عضلات جلو بازو بوده و به کمک س...

ادامه مطلب

حرکت در آغوش گرفتن توپ– Hug A Ball

حرکت در آغوش گرفتن توپ – Hug A Ball

حرکت در آغوش گرفتن توپ – Hug A Ball با کمک توپ ورزشی یا سوئیس بال انجام می‌شود. این تمرین کششی در سطح مبتدی بوده و مناسب عضلات پشت یا ز...

ادامه مطلب