اسکوات تک دمبل بالای سر (Single-Arm Dumbbell Overhead Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل بایستید و با صاف کردن آرنج و ایجاد فلکشن در شانه یک دمبل را بال...

ادامه مطلب

طناب زدن دوبل (Double Under)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط  دستورالعمل بایستید و دسته‌های طناب را با هر دو دست بگیرید؛ پاها را جلوی ...

ادامه مطلب

اسکوات با دمبل بالای سر (Dumbbell Overhead Squat)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: دمبل سطح: متوسط دستورالعمل بایستید و با صاف کردن آرنج‌ها و ایجاد فلکشن در شانه‏‌ها، یک جفت...

ادامه مطلب

جهش به اطراف باحالت دفاعی (Defensive Slide)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی  دستورالعمل زانوها را خم کرده و سینه را بالا نگه‌دارید و در حالت آماده...

ادامه مطلب

گام برداشتن سریع به اطراف (Lateral Speed Step)

نوع: کاردیو عضله هدف: چهار سر ران ابزار: وزن بدن سطح: مبتدی دستورالعمل در حالت آماده‌‏باش قرارگرفته؛ زانوها را خم‌کنید، پاها را به...

ادامه مطلب