لانگ راه رفتنی با وزنه بالای سر‌ (Walking Lunge With Overhead Weight)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: متوسط دستورالعمل صفحه وزنه‏‌ای را انتخاب کنید که بتوانید حداقل به مدت 30 ثانیه آن...

ادامه مطلب

تعادل در تناسب اندام و ورزش با توصیه های استیو ودرفورد

مدت زمان لازم برای خواندن این مطلب: 7 دقیقه تمرین برای افزایش قدرت و کاهش چربی بدن به معنای کاهش چابکی نیست. در این مقاله شما را ب...

ادامه مطلب

پرش جانبی از روی موانع با یک پا (Single-Leg Lateral Hop)

نوع: پلایومتریک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: سایر سطح: مبتدی دستورالعمل کنار قندیل یا مانع بایستید. برای قرار گرفتن در وضعیت شروع،...

ادامه مطلب

بلند کردن یک‌ ضرب هالتر تعادلی (Heaving Snatch Balance)

نوع: وزنه‌برداری المپیک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل این تمرین شما را در یادگیری حرکت یک‌ضرب یاری می‌ر...

ادامه مطلب

اسکوات اسپلیت با کتل‌ بل (Split Squat With Kettlebells)

نوع: قدرتی عضله هدف: چهار سر ران ابزار: کتل‌بل سطح: متوسط دستورالعمل در حالت تعادلی قرارگرفته؛ پای عقبی را بالا گذاشته و پای دیگر ...

ادامه مطلب

هالتر یک‌ ضرب قدرتی از روی سکو (Power Snatch from Blocks)

نوع: وزنه‌برداری المپیک عضله هدف: چهار سر ران ابزار: هالتر سطح: متوسط دستورالعمل ابتدا هالتر بارگذاری شده را روی جعبه یا پایه با ا...

ادامه مطلب